Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2013/2014 została zakończona.
Informacje dotyczące placówek dostępne są pod adresem www.edukacja.warszawa.pl